Następstwa otyłości

Następstwa otyłości dla ustroju nie są obojętne. Otyłość wywołuje przede wszystkim przeciążenie układu krążenia, powodując przerost mięśnia sercowego. Niezależnie od tego może powstać otłuszczenie samego serca, co dodatkowo utrudnia jego pracę. Poza tym otyłość utrudnia gospodarkę cieplną ustroju, przede wszystkim oddawanie ciepła na zewnątrz, stąd łatwe poty i przegrzanie ustroju u osób otyłych.

Otyłość metaboliczna i regulacyjna

Otyłość metaboliczną, w której pierwotne zaburzenie polega na genetycznym lub nabytym defekcie w przemianie węglowodanów lub trój- glicerydów w tkance tłuszczowej i wtórnie prowadzi do zwiększonego łaknienia. Modelem takiej otyłości jest genetyczny zespół tłuszczowo- -hiperglikemiczny u myszy, w którym tkanka tłuszczowa wykazuje zwiększoną syntezę kwasów tłuszczowych z octanów nawet w okresie głodu, przy zupełnej niewrażliwości na uruchomienie lipolizy przez adrenalinę. Mimo hipertrofii wysepek Langerhansa w trzustce występuje stała hiper- glikemia.

Read the rest of this entry »

OTYŁOŚĆ

Otyłość, czyli nadmierny rozwój tkanki tłuszczowej może być wynikiem zwiększenia ilości komórek tłuszczowych (hiperplazja) lub nadmiernego obładowania ich tłuszczem (hipertrophia), przy czym często występuje kombinacja tych zjawisk. Nadmierny rozwój tkanki tłuszczowej może być uogólniony, łub też ograniczony lokalnie.