Archive for the ‘ZABURZENIA PRZEMIANY LIPIDÓW’ Category

GENETYCZNE ZABURZENIA PRZEMIANY LIPIDÓW

Istnieją trzy zasadnicze grupy genetycznych zaburzeń przemiany lipidowej: 1. Choroby cechujące się podwyższonym poziomem lipidów we krwi — hiperlipoproteinemie. 2. Choroby przebiegające z obniżeniem poziomu niektórych frakcji lipoproteidów krwi — hipolipoproteinemie. 3. Choroby polegające na gromadzeniu się sfingolipidów w tkankach — sfingolipidozy.
Read the rest of this entry »