Archive for the ‘ZABURZENIA PRZEMIANY BIAŁKOWEJ’ Category

Kreatynuria

Zaburzenie to polega na wydalaniu z moczem kreatyny zamiast kreatyniny. Kreatynina jest bezwodnikiem kreatyny i stanowi prawidłowy składnik moczu. Przemiana kreatyny w kreatyninę jest nieodwracalna i odbywa się przy udziale hormonów płciowych. Stąd u dzieci przed okresem dojrzewania oraz u kastratów kreatyna występuje w moczu zamiast kreatyniny. Jeżeli poziom kreatyny we krwi przekracza pewną wartość, np. wskutek zwiększonego rozkładu białka podczas gorączki, zaczyna się ona pojawiać w moczu. Poza tym kreatyna występuje w moczu szczególnie podczas zmian chorobowych mięśni, jak ciężkie uszkodzenia lub zaniki (dystrophia musculorum progressiva). W tych stanach z reguły wykrywa się w moczu kreatynę zamiast kreatyniny.

Zapotrzebowanie ustroju na aminokwasy

Zapotrzebowanie ustroju na aminokwasy zależy zresztą od wytwarzania specyficznych tkanek. Tak np. do budowy tkanki kolagenowej i protoporfiryny potrzebna jest glicyna, która jednak nie jest bezwzględnie niezbędnym aminokwasem, ponieważ może być syntetyzowana w ustroju ssaków. Natomiast u kur glicyna jest niezbędnym aminokwasem, podobnie jak arginina, której kury również nie potrafią syntetyzować. Wydaje się, że kury szczególnie słabo syntetyzują aminokwasy i dlatego są bardzo wrażliwe na wszelkie niedobory pokarmowe.

Best i Taylor podają następującą kolejność wartości odżywczej białka. Najbardziej odpowiednie dla wzrostu są białka pochodzenia zwierzęcego, zwłaszcza białka przeznaczone dla żywienia płodów lub niemowląt. Są to: laktalbumina (z mleka), owalbumina i owowitelina (z jaja kurzego). Te białka są całkowicie wystarczające, jeżeli są podawane w ilości 9—10% całej masy pokarmowej. Następnymi białkami są: białka mięsne, glutenina (białko pszenicy), kazeina (białko mleka), glutelina (białko kukurydzy) i glicynina (białko soi), które dla utrzymania wzrostu muszą już być podawane w większych ilościach (np. kazeina około 18%), a dla utrzymania równowagi azotowej u osoby dorosłej w ilości około 10—12% całej masy pokarmowej. Następną grupę stanowią białka pochodzenia roślinnego, które wystarczają już tylko dla utrzymania równowagi azotowej osobników dorosłych, a nie są już wystarczające dla wzrostu. Są to: gliadyna (białko żyta lub pszenicy), legumina (białko grochu), legumelina (białko soi), fazeolina (białko grochu) i hordeina (białko jęczmienia). Wreszcie bezwzględnie niedoborowe są zeina i żelatyna. Read the rest of this entry »

Kazeina

Kazeina — białko mleka — jest pełnowartościowym białkiem, jednakże pod warunkiem, że znajduje się w pokarmach w dostatecznej ilości. Kazeina zawiera bowiem niezbyt dużo aminokwasów siarkowych, przede wszystkim metioniny, wskutek czego przy małej zawartości kazeiny występują objawy niedoborowe. Niedobór cystyny w kazeinie nie jest bezwzględny, gdyż przy dostatecznej podaży metioniny w diecie ustrój sam syntetyzuje cystynę z metioniny.