Archive for the ‘WITAMINA E’ Category

Mechanizm działania witaminy E

Mechanizm działania witaminy E polega przede wszystkim na jej udziale w komórkowym łańcuchu oddechowym. Dzięki swej budowie chinonowej może ona wchodzić w skład tego łańcucha obok witaminy K, ubichinonu i innych pochodnych chinonowych. Należy podkreślić, że właśnie to ogniwo dostarcza największej ilości energii chemicznej (ATP). Drugie ważne zadanie witaminy E wynika z jej funkcji jako głównego antyoksydantu ustroju, hamującego peroksydację lipidów, w czym w małym stopniu wspomaga ją tylko ubichinon oraz działająca synergistycznie z nim witamina C. W myśl nowszych poglądów, funkcja antyoksydantu jest niezmiernie ważna, gdyż wobec stałej możliwości powstawania wolnych rodników grozi stała peroksydacja różnych substancji, zwłaszcza nienasyconych kwasów tłuszczowych, wchodzących w skład błony komórkowej. Stąd peroksydacja tych kwasów niszczy prawidłową strukturę błon komórkowych, powodując tym samym ciężkie uszkodzenia komórek. Wobec wymienionego ogólnego znaczenia witaminy E jest niezrozumiałe, dlaczego objawy niedoboru występują przede wszystkim w zakresie mięśni i układu płciowego.

Witamina E występuje przede wszystkim w kiełkach pszenicy oraz innych roślin, poza tym w mniejszych ilościach występuje pospolicie w całym świecie roślinnym. Witamina E występuje w kilku odmianach. Oznaczono je literami greckimi alfa, beta i gamma. W ustroju zwierzęcym ulega pewnemu magazynowaniu w tkance tłuszczowej podskórnej, zwłaszcza brzucha.

WITAMINA E

Witamina E została wykryta w związku z syntetyczną dietą zestawioną dla szczurów. Jest rozpuszczalna w tłuszczach i wchłania się z przewodu pokarmowego jedynie w obecności kwasów żółciowych. Brak witaminy E powoduje zanik jąder u samców. Plemniki tracą ruchliwość i zdolność do zapłodnienia, a w następstwie w ogóle zanikają wskutek zaniku nabłonka nasieniotwórczego. U samic występuje bezpłodność, a w przypadku ciąży śmierć płodu z następową resorpcją w macicy obumarłego płodu razem z łożyskiem. Po dłużej trwającym niedoborze występuje zanik jąder u samców i macicy u samic, nie ustępujący już po podaniu witaminy E. Jednym z wczesnych objawów niedoboru witaminy E są zaniki mięśni poprzecznie prążkowanych u obojga płci. Wreszcie spostrzega się zmiany chorobowe w ośrodkowym układzie nerwowym oraz stłuszczenia wątroby.